Logo EuroseniorLiberactuació
Passar-ho be amb molt de sentit de l’ humor i creativitat realitzant lliurament activitats sense afany de lucre per aconseguir l'autorealització personal en un entorn individualista comunitari
per ser més amb el altres.
XARXA EUROSENIOR ESPANYA
Creixem tots en comunitat

La xarxa Eurosenior és l’organització europea que pretén portar a la pràctica els principis bàsics del Moviment Sènior, creat i promogut pel
Consell Sènior de Premià

Eurosenior és una organització sènior de serveis que defensa els interessos de la gent gran i de la resta de la població, mitjançant la creació de
Consells Sèniors en cadascun dels municipis de la UE

Per fer-ho possible cada Consell Sènior local s’ha de convertir en
PODER SÈNIOR
utilitzant el vots de la gent gran com la seva principal força

Si no s’aconsegueix aquest poder, els sèniors podem acabar ben aviat, marginats i discriminats en una societat que ignora totalment el fenomen de l’envelliment, com un procés innovador i creatiu capaç de promoure
importants canvis socials
PODER SENIOR
El vot, la força dels sèniors